اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمره دانشمند یک درصد برتر جهان قرار گرفت

عضو هیات علمی  دانشکده مهندسی شهید نیکبخت دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمره دانشمند یک درصد برتر جهان قرار گرفت

دکتر امین بهزاد مهر، عضو هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمره یک درصد دانشمندان نخبه علمی جهان قرار گرفت.

 بر اساس داده‌های منتشرشده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر امین بهزاد مهر عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی مبتنی بر نسبت تعداد کل استنادات به مقالات استناد کننده، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و متوسط در صد خود استنادی ایشان در مقالات چاپ‌شده بین‌المللی‌شان که تماماً از پایگاه‌های معتبر بین‌المللی Esi و Wos استخراج‌شده‌اند، در زمره نویسندگان ایرانی 1% برتر جهان قرارگرفته است.

شایان ذکر است که دکتر بهزادمهر در سال 2016 نیز در زمره نویسندگان ایرانی 1% برتر جهان بوده است.

دانشکده مهندسی، ضمن تبریک به دکتر امین بهزاد مهر، از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای این عزیز مسألت می‌نماید.

امتیاز به خبر :