اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " آموزش مقاله نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "  آموزش مقاله نویسی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " آموزش مقاله نویسی " توسط جناب آقای دکتر سعید محمدی صادق در تاریخ 24 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :