اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " کالینگوود و مفهوم کلی تاریخ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " کالینگوود و مفهوم کلی تاریخ " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان" کالینگوود و مفهوم کلی تاریخ" توسط  جناب آقای دکتر مسعود مرادی در تاریخ 23 آذر ماه 1398 در محل کلاس  130 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست