اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " کاربرد نظریه معنی شناسی قالبی در ترجمه " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "  کاربرد نظریه معنی شناسی قالبی در ترجمه " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان " کاربرد نظریه معنی شناسی قالبی در ترجمه" توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و سرکاخانم دکتر منصوره دلارامی فر در تاریخ 23 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید. 

امتیاز به خبر :

فایل پیوست