اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی و فلسفه در هفته پژوهش با عنوان " تحلیل و بررسی نظریه روشنگری " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی و فلسفه در هفته پژوهش با عنوان " تحلیل و بررسی نظریه روشنگری " در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 در هفته پژوهش نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی و فلسه از گروه معارف اسلامی با عنوان " تحلیل و بررسی نظریه روشنگری" توسط جناب آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر و جناب آقای دکترحمید اسکندری  در تاریخ 13 آذر ماه 1398 در محل سالن معراج دانشکده ادبیات و علوم  انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :