اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دانشگاه های سیستان و بلوچستان و پیام نور تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.

دانشگاه های سیستان و بلوچستان و پیام نور تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.

طی نشستی با حضور روسای دانشگاه های سیستان و بلوچستان و پیام نور تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی به امضاء طرفین رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، طی جلسه ای که در روز دوم مهرماه باحضور دکتر غلامرضا رضائی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و دکتر عباس اویسی رئیس دانشگاه پیام نور استان برگزار گردید دوطرف در زمینه ی مسائل علمی و پژوهشی و امکان بهره برداری از اماکن آموزشی ، اداری ، فرهنگی ، ورزشی و نیز تجهیزات آزمایشگاهی ، کارگاهی و فناوری با یکدیگر  همکاری می نمایند.

گفتنی است این تفاهم نامه به مدت 4 سال اعتبار داشته ودر صورت رضایت طرفین قابل تمدید می باشد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط