اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب "فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی ) اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت فرانسه" توسط عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

کسب "فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی ) اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت فرانسه" توسط عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر خدیجه اسدی سروستانی عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی موفق به دریافت فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی) از اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت از کشور فرانسه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر خدیجه اسدی سروستانی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه موفق به دریافت فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی) از اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت کشور فرانسه گردید.

فلوشیپ مطالعاتی هر دوسال در زمینه ی حمایت از پژوهش های علمی در حوزه جمعیت شناسی از سوی اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت کشور فرانسه به پژوهشگران این رشته اعطاء می گردد.

گفتنی است امسال از میان 140 استاد و محقق از سراسر دنیا که در این زمینه اقدام نموده اند 8 نفر موفق به کسب این مهم شده اند.

روابط عمومی دانشگاه ضمن عرض تبریک، برای ایشان از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون مسالت می نماید.

امتیاز به خبر :