اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به سمت رئیس کمیته فنی INEC/TC105 فناوری های پیل سوختی منصوب شد.

 عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به سمت رئیس کمیته فنی INEC/TC105 فناوری های پیل سوختی منصوب شد.

 طی حکمی از سوی رئیس کمیته ملی برق و الکترونیک ایران دکتر عبدالرضا صمیمی به عنوان رئیس کمیته فنی INEC/TC105 فناوری های پیل سوختی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، در این حکم آمده است:

نظر به تعهد و فعالیت های ارزنده جنابعالی وبه موجب این ابلاغ از تاریخ 98/5/2 به عنوان رئیس کمیته فنی INEC/TC105 فناوری های پیل سوختی و به مدت سه سال منصوب می شوید . انتظار آن است با توجه به توان علمی و تجربی خود نسبت به ارتقاء سطح مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی با همفکری وهمکاری سایر اعضای کمیته و ضمن تمایل و هماهنگی مستمر با دبیرخانه کمیته ملی برق والکترونیک ایران اهتمام ورزیده و نقش آن کمیته را در تدوین استانداردهای بین المللی تقویت فرمائید.

امید است با تلاش و جدیت هر چه بیشتر واستعانت از درگاه ربوبی در راستای توسعه و ترویج مشارکت در زمینه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی موفق و موید باشید.

                                                                                                                                            

محمدعلی اخوان بهابادی

رئیس کمیته ملی برق والکترونیک ایران

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط