اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان 25% برتر دانشجویان کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت کارشناسی ارشد 98

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان که جزو 25 %برتر ورودی سال 94 و نیمسال دوم 93 بوده و متقاضی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد جهت مهرماه 98 می باشند و شرایط لازم برای پذیرش ( در پایان نیمسال ششم با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی جزو 25 % برتر هم ورودی و هم رشته ای خود بوده و واجد شرط معدل لازم بوده و حداکثر طی هشت نیمسال تحصیلی تا تاریخ 98/06/31 فارغ التحصیل می باشند ) را دارا هستند، میرساند تا روز یکشنبه مورخ 98/06/17 مهلت دارند جهت تحویل مدارک ( فرم تقاضای پذیرش و کپی شناسنامه و کارت ملی ) به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است مهلت مقرر تمدید نخواهد شد.

امتیاز به خبر :