اخبار و اطلاعیه

گزارش تکمیلی از روند اجرای پروژه های عمرانی در دانشگاه

گزارش تکمیلی از روند اجرای پروژه های عمرانی در دانشگاه

 بازسازی و بهینه سازی دانشکده ها و فضاهای آموزشی دانشگاه در ایام تابستان انجام گرفت.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه، شامل:  رنگ آمیزی مکان های اداری ، تعمیر و باز سازی اساسی سرویس های کلاس های دانشکده ادبیات، لوله کشی فاضلاب و ونت طبقه همکف و اول و پروژه تعمیر و باز سازی اساسی سقف اداره فضای سبز از دیگر اقدامات انجام گرفته در ایام تابستان بود که گزارش تکمیلی آن به شرح زیر آمده است:

   پروژه تعمیر و باز سازی اساسی سرویس های کلاس های دانشکده ادبیات

عملیات های صورت گرفته :

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

برچیدن تاسیسات برقی و مکانیکی.

برچیدن سرامیک کف و کاشی ها.

تخریب بتن کف و برداشتن بتن روی کانالها عبوری.

تخریب  سقف گچی و حمل نخاله های موجود.

پیاده کردن نقشه معماری و تاسیسات مکانیکی جدید.

لوله کشی فاضلاب و ونت طبقه همکف و اول.

تیغه چینی طبقه اول.

اجرای کامل سیستم فاضلاب در دو طبقه.

پروژه های تعمیر و باز سازی اساسی سقف اداره فضای سبز:

عملیات صورت گرفته :

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

برچیدن تاسیسات برقی .

تخریب کامل سقف سابق.

ارتفاع دادن ستون ها برای افزایش ارتفاع سقف.

ساخت کامل زیر ساخت سقف جدید توسط سیستم خرک و خرپا.

سفارش سقف رویه ساندویچ پنل.

پروژه تعمیر و باز سازی سقف حسینیه ادبیات.

عملیات صورت گرفته :

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

برچیدن ایزوگام پوسیده سقف اسبق.

تخریب سیمان های کف برای ایجاد شیب لازم.

کروم بندی و دادن شیب 2/5 درصدی.

زیرسازی کامل توسط پاشش فوم بتن همراه الیاف ضد آب .

پروژه رنگ آمیزی مکان های اداری دانشگاه

عملیات صورت گرفته :

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

تراشیدن ترک های عمیق و گچ کاری مجدد.

بتونه کناف گچی در ترک های سطحی.

اجرای زیر سازی.

رنگ آمیزی معاونت های اموزشی .

و پژوهشی، امور عمومی و معاونت فرهنگی.

پروژه دکوراسیون داخلی معاونت های آموزش،دانشجویی،پژوهشی و طرح و توسعه

تاریخ شروع پروژه : 17 مرداد 98

تاریخ اتمام پروژه : 17 شهریور 98

پیشرفت فیزیکی پروژه : 85%

ضرورت انجام کار:

پوسته شدن و دورنگ بودن کف قبلی و ترک آن

ترک و لب پریدگی سنگهای دیواری.

جهت زیباسازی دفاتر.

از بین رفتن انگیزه و پایین آمدن راندمان.

دورنگ بودن مصالح کف در معاونت پژوهشی.

تفاوت سطح و شیب در معاونت آموزشی.

وجود سوراخ در بعضی مناطق کف ها.

عملیات صورت گرفته:

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

تراشیدن ترک های عمیق و گچ  و سیمان کاری مجدد.

اجرای  زیر سازی توسط سیمان کاری.

اجرای کف پوش سه معاونت.

اجرای دیوار پوش سه معاونت.

چرم کردن نصفی از درب ها جهت عایق سازی صدا.

پروژه امور فرهنگی

تاریخ شروع پروژه : 25 مرداد 98

تاریخ اتمام پروژه : 20 شهریور 98

پیشرفت فیزیکی پروژه : 80%

ضرورت انجام کار:

از کاربری خارج شدن سرویس های بهداشتی.

نیاز مبرم به سرویس بهداشتی معلولین.

ازبین رفتن کف پوش قبلی.

مشکلات برقی بسیار حیاتی و جدی.

از بین رفتن رنگ دیوار و سقف قبلی و ترک گچ آن.

ایجاد نمای مخروبه برای کارمندان و دانشجویان.

عملیات صورت گرفته:

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

برداشتن کامل کف.

کف سازی مجدد سالن توسط سرامیک.

اجرای قرنیز دور تا دور سالن.

تخریب دیوارمیانی سرویس ها.

تغییر در فضای سرویس های بهداشتی و باز سازی اساسی آنها.

ساخت سرویس بهداشتی معلولین.

لوله کشی مجدد آب و فاضلاب.

حفر چاه فاضلاب به عمق 10 متر.

پروژه تخریب سازمان مرکزی دانشگاه و معاونت های آموزشی و پژوهشی

تاریخ شروع پروژه : 15 مرداد 98

تاریخ اتمام پروژه : 5 شهریور 98

پیشرفت فیزیکی پروژه : 100%

ضرورت انجام کار:

از بین رفتن رنگ دیوار و سقف قبلی و ترک گچ آن.

پوسته شدن  رنگ ها درو پنجره های فلزی.

ایجاد نمای مخروبه و نا مساعد.

نبود تهویه مناسب.

نبود نور و فضای عبور کافی.

عملیات صورت گرفته:

کنترل و اعمال شرایط ایمنی.

برچیدن شیشه های سکوریت.

تخریب دیوار میانی اتاق معاونت آموزشی.

جابه جایی درب ورودی معاونت پژوهشی همراه تخریب مربوطه.

اجرای سقف کاذب معاونت پژوهشی.

تخریب دیوار یک متری.

مسدود کردن درب انتهایی معاونت پژوهشی.

گچ کاری تیغه های جدید.

سنگ کاری موارد تخریب شده سازمان و معاونت ها.

تهیه و نصب درب جدید معاونت پژوهشی.

پروژه تعمیر و باز سازی اساسی سرویس های کلاس های دانشکده ادبیات

تاریخ شروع پروژه : 2 مرداد

تاریخ اتمام پروژه : 20 شهریور 98

پیشرفت فیزیکی پروژه : 80%

ضرورت انجام کار:

کافی نبودن تعداد چشمه های سرویس ها برای ظرفیت حدوداً 800 د انشجو در دو طبقه.

از کاربری خارج بودن تمامی تاسیسات آب و فاضلاب.

نشت آب به طبقه هکف از طبقه ی دوم و ایجاد خسارت به کف و تاسیسات مکانیکی.

خسارت به تاسیسات برقی به علت نشت آب به کف و از طرفی عبور تاسیسات برقی از کف.

افزایش چشمه ها طبق نیاز ها و آیین نامه ها و نیاز ها از 8 عدد در دو طبقه به 16 عدد.

فضای پرت بسیار زیاد در سرویس ها به علت معماری بسیار قدیمی.

زنگال شدن تیر های سقف طاق ضربی طبقه اول.

صعوبت کار نیروی خدماتی به علت گیر بودن مسیر لوله ها.

ایجاد بوی بد فاضلاب در مکان کلاس های درس اساتید و دانشجویان.

 

امتیاز به خبر :