اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

گزارش تصویری بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه، اعزامی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاههای سراسر کشور

گزارش تصویری بدرقه کاروان ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه، اعزامی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشگاههای سراسر کشور

   

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط