اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دومین نشست از دوره ی هفتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

دومین نشست از دوره ی هفتم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد

دومین نشست از دوره ی هفتم هیئت ممیزه دانشگاه در روز پنج شنبه 13 تیر ماه 98 در سالن کنفرانس سازمان مرکزی با حضور اعضاء این هیئت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،در این جلسه با در خواست ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت شد:

 

- دکتر حسین جناآبادی- ارتقاء به مرتبه استادی .

- دکتر در محمد کردی- ارتقاء به مرتبه استادی .

- دکتر مرتضی زیودار- ارتقاء به مرتبه استادی .

- دکتر محسن غفرانی- ارتقاء به مرتبه دانشیاری .

- دکتر سیروس قنبری- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

- دکتر محمود اوکاتی صادق- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

- دکتر محمدرضا کیخا- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

- دکتر ناصر ناستی زائی - ارتقاء به مرتبه دانشیاری .

- دکترعلی رضا عینعلی- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

-دکتر علی شهرکی – ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

- دکتر علی احمدی- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

- خانم دکتر فرانک حسین زاده سلجوقی- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

-خانم دکتر نیلوفر اکبرزاده – ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

-خانم دکتر مریم عرب عامری- ارتقاء به مرتبه دانشیاری.

روابط عمومی دانشگاه به تمام همکاران عزیزی که با تلاشی خستگی ناپذیر در امر آموزش و پژوهش به موفقیت های چشمگیر نایل آمده اند تبریک عرض می نماید و از خداوند منان توفیق روزافزون این عزیزان را خواستار است.

 

 

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط