اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه گروه استعدادهای درخشان دانشگاه

دانشجویان مقطع کارشناسی (ورودیهای سال 93 و 94) که حداکثر طی هشت نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل می باشند و در رشته گرایش و ورودی خود رتبه اول می باشند برای استفاده از سهمیه رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد سال 98 و ثبت اسامی آنان در پرتال اینترنتی سازمان سنجش لازم است به نکات زیر توجه نمایند.

1- بایستی در تیرماه امسال فارغ التحصیل گردند (ثبت تاریخ دقیق فارغ التحصیلی در سیستم گلستان).

2- پس از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد از سوی سازمان سنجش، مدارک زیر را از طریق ایمیل برای گروه استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند:

الف) کپی خوانا و پررنگ از کارنامه کنکور کارشناسی ارشد

ب) کپی خوانا و پررنگ از صفحه ی اول شناسنامه و کارت ملی

ج) فرم تأییدیه فارغ التحصیالن رتبه اول دوره های کارشناسی که در انتهای دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد قرار می گیرد و الزم است فقط بخش الف آن را به دقت کامل نمایید.

د) تکمیل نمودن فرم درخواست (این فرم را می توانید در سایت دانشگاه، بخش معاونت آموزشی، بخش گروه استعدادهای درخشان، بخش فرم ها مشاهده نمایید).

 

ایمیل گروه استعدادهای درخشان bto@usb.ac.ir می باشد.

امتیاز به خبر :