اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آئین نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دانشگاه سیستان و بلوچستان میرساند ثبت نام دانشجویان فعلی دانشگاهها جهت برخورداری از  آئین نامه "پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور"در سال تحصیلی 99-98  از تاریخ 98/04/05 تا تاریخ 98/05/15 و جهت دانشجویان نو ورود، در مهر ماه سال جاری خواهد بود. نامه ریاست محترم بنیاد نخبگان استان و نیز اطلاعیه آئین نامه مذکور جهت اطلاع پیوست می باشد. ضمناً سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی  sina. bmn.ir می باشد.

امتیاز به خبر :