اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

سمینار تخصصی فروش

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه با همکاری شرکت مهارت آموز در مورخ 1398/3/22 راس ساعت 9 صبح الی 13:30 سمینار تخصصی فروش را واقع در سالن مرکز فناوری و نوآوری برگزار می نماید.

امتیاز به خبر :