دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "تروریسم، علل و عوامل آن" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صبح امروز مورخ سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1398 کارگاهی با عنوان (تروریسم، علل و عوامل آن) توسط جناب آقای دکتر محمدرضا حسنی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد. 

امتیاز به خبر :