اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کارگاه "تحلیل گفتمان در تاریخ" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه "تحلیل گفتمان در تاریخ" در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان (تحلیل گفتمان در تاریخ) توسط خانم دکتر فاطمه رستمی در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1398 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط