دانشکده ادبیات و علوم انسانی


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی (تحلیلی بر ضرورت های نهفته حضور دانشجو در کلاس درس) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی (تحلیلی بر ضرورت های نهفته حضور دانشجو در کلاس درس) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

در راستای دهه ی سرآمدی آموزش، کارگاهی با عنوان (تحلیلی بر ضرورت های نهفته حضور دانشجو در کلاس درس) توسط جناب آقای دکتر محمد شیخ و جناب آقای دکتر رضا رضایی مورخ 7 اردیبهشت ماه 1398 ساعت 16 در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات برگزار گردید.  

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط