اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تمدید مجدد مهلت پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان جهت مهر ماه 98 تا تاریخ 98/02/31 تمدید گردید . علاقه مندان جهت اطلاعات بیشتر از شرایط پذیرش ، به فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری که در صفحه ی اول وب سایت دانشگاه قرار دارد مراجعه نمایند.

امتیاز به خبر :