اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه آموزشی ( اسطوره یونان) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری کارگاه آموزشی ( اسطوره یونان) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

صبح امروز مورخ 2 اردیبهشت ماه 1398 کارگاه آموزشی کارآفرینی با عنوان "اسطوره یونان" توسط جناب آقای دکتر شیرخانی در سالن سمعی و بصری دانشکده ادبیات و با حضور جمعی از دانشجویان برگزار شد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط