اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه اداره وام و رفاه اموردانشجوئی دانشگاه ،به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

   نظر به در اولویت پرداخت وام بودن دانشجویان تحت حمایت نهادهای حمایتی ، به اطلاع کلیه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دانشگاه می رساند، مدارک خود، دال بر تحت پوشش بودن نهادهای حمایتی مذکور فوق را جهت ثبت در سامانه صندوق رفاه دانشجویان به اداره وام و رفاه اموردانشجوئی دانشگاه ارائه فرمایند.

 

 

                                                                 با احترام

                                                         اداره وام و رفاه دانشگاه

امتیاز به خبر :