اخبار دانشگاه

پیشنهاد برپایی کمپین حمایت از تولیدات با کیفیت ایرانی

  • سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

به نام آن که او نامی ندارد

  به هرنامی که خوانی سر برآرد  

کانون صنفی استادان دانشگاه سیستان و بلوچستان همراه با دیگر همکاران در آستانۀ تحول طبیعت و فرارسیدن بهار، جامعۀ دانشگاهی ایران اعم از اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز دانشگاه های سراسر کشور را به تشکیل کمپین حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی کشور دعوت می نماید.

به گزارش روابط عمومی، شورای واحد کانون صنفی استادان دانشگاه سیستان و بلوچستان جامعه ی دانشگاهی کشور را به حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی کشور دعوت می نماید. در متن بیانیه ی شورای صنفی چنین آمده است: بدیهی است که هدف از تشکیل این کمپین، فرهنگ سازی در راستای استفاده از صنایع و تولیدات ملی و ترویج و توسعۀ این فرهنگ است. اواخر اسفند ماه هر سال، مصادف با ملی شدن صنعت نفت کشور، شور حمایت از ارزش های اجتماعی و فرهنگی و سرمایه های معنوی کشور دمی بالا می گیرد و سپس در هیجان شروع سال نو به دست فراموشی سپرده می شود. چه نیکوست که فرهیختگان و اعضاء جامعه علمی کشور، سکان دار پویشی شوند که این شور ملی را به سرمنزل مقصود هدایت نماید. حمایت از تولید کالای با کیفیت ملی در شرایط فعلی اقتصادی، عزم راسخ و مستمر تک تک آحاد ملت ایران را می طلبد. آیا وقت آن نرسیده که  از دسترنج کارگر ایرانی حمایت کنیم؟ اگر فقط مسواک مصرفی خود را ایرانی بخریم، می توانیم برای 5000 کارگر هموطن شغل ایجاد کنیم.

برای پیوستن به این پویش، هر ماه یک محصول تولید ملی را به مجموعه تولیداتی که مورد حمایت قرار می دهیم بیفزاییم و فرهنگ استفاده از کالای با کیفیت تولید داخلی را به یک هموطن دیگر تسری دهیم. بیاییم همه با هم سال نو را با مسواک ایرانی شروع کنیم!

آرشیو خبرنامه ها

عضویت در خبرنامه
پست الکترونیک