اخبار دانشگاه

اعضاى شورا و كميته راهبرى و کمیته های تخصصی فرهنگی و آموزشی و اصلاح الگوی مصرف شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه منصوب شدند

  • پنج شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

طي احكامي جداگانه از سوى رياست دانشگاه انتصابات زير صورت پذيرفت:

دراين احكام:

آقايان دكتر عبدالعلي اويسي كهخا، دكتر در محمد كردى تمنداني، دكتر سيد رضا بلاغت، دكتر سيد مسعود بركاتي، دكتر موسي علي احمد، دكتر فرامرز سرحدى، دكتر سيد روح الله موسوى به عنوان اعضاء و آقاي دكتر قدرت الله روديني به عنوان نائب رئيس شوراى راهبرى مديريت سبز دانشگاه.

-آقايان دكتر عبدالعلي كشته گر، دكتر سيد فريد خليفه لو و دكتر عليرضا شهركي به عنوان اعضاء و خانم حسن تبار به عنوان دبير كميته تخصصي فرهنگي و آموزشي شوراى راهبرى مديريت سبز دانشگاه.

-آقايان دكتر غلامرضا زمانيان، مهندس پيمان گلچين، مهندس شهرام آذركيش و آقاى عليجان گله بچه به عنوان اعضا و آقاى دكتر حسين معين خواه به عنوان دبير كميته تخصصي اصلاح الگوى مصرف شوراى راهبرى مديريت سبز دانشگاه منصوب شدند.

در بخشي از اين احكام آمده که این همکاران در راستاى سياست هاى ابلاغي اقتصاد مقاومتي و اجراى ماده ١٩٠ قانون پنجم توسعه به اين سمت ها منصوب مي گردند و اظهار اميدواری شده است که با استعانت از پروردگار متعال و بكار گيرى دانش و تجربه در راستاى تحقق اهداف و سياست هاى دانشگاه موفق و پيروز باشند.

آرشیو خبرنامه ها

عضویت در خبرنامه
پست الکترونیک