دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 11 آذر 1397

راهنمای انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

جهت دریافت راهنما ، فایل پیوست را دانلود نمایید.

عنوان در صفحه اصلی