دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 07 اسفند 1396

دسترسی به سامانه دانش لینک

به اطلاع کاربران محترم دانشگاه می رساند، از تاریخ 96/12/01 دسترسی به سامانه سمنتاک قطع و بجای آن سامانه دانش لینک با امکانات دسترسی بیشتر فراهم شده است. برای این منظور به لینک سامانه فوق در سایت کتابخانه مرکزی مراجعه فرماید.

در صورت برخورد با اشکال با شماره 05431136519 خانم اوکاتی تماس حاصل فرمائید.

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

عنوان در صفحه اصلی