دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 27 بهمن 1398

اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق، قدرت فارغ التحصیل شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکتر سعید یوسفی درمیان، با نظارت و راهنمایی دکتر سید مسعود برکاتی از موضوع رساله دکتری خود تحت عنوان "کنترل و پیاده­سازی مبدل­های چندسطحی بهبود یافته با تعداد قطعات کاهش یافته" در تاریخ 18 بهمن ماه 98 با موفقیت دفاع نمود.

گفتنی است تاکنون 3 مقاله ISI از دوره دکتری ایشان به چاپ رسیده است.

 

عنوان در صفحه اصلی: اولین دانشجوی دکتری مهندسی برق، قدرت فارغ التحصیل شد