دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 03 دی 1398

افتخاری دیگر برای ورزش کاراته دانشگاه و استان سیستان و بلوچستان

سرکار خانم سارا حیدری (سرمربی تیم کاراته دختران دانشگاه) بعنوان مسئول كميته داوران سبك شوتوكان IkD ايران در بخش بانوان و نماينده  سبك شوتوکان در استان سيستان و بلوچستان  انتخاب شدند.

عنوان در صفحه اصلی