دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 18 اردیبهشت 1398

نشست علمی سیاست ها و راهکارهای توسعه و رونق تولید در استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، در این نشست کارشناسان و صاحب نظران از بخش های مختلف اقتصادی به بررسی چالش ها، دغدغه ها و پتانسیل های موجود استان در زمینه مسائل گوناگون اقتصادی پرداختند.

در بخشی از این مراسم با بررسی چالش های موجود در استان همچون: کاهش نیروی کارآمد به دلیل نبود رونق تولید، عدم ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری به دلیل موانع زیاد و عدم وجود مدیران متخصص مورد بحث و راهکارهای مفید و موثر در جهت برطرف نمودن مشکلات ارائه شد.

در پایان این مراسم هم با اشاره به  پتانسیل ها و توانمندی های بالقوه و بالفعل استان، کارشناسان خواستار حمایت از جذب سرمایه، حمایت از صادارات محصولات و تولیدات استان و استفاده بهینه و موثر از فضاهای آموزشی ایجاد شده در استان شدند.

عنوان در صفحه اصلی: نشست علمی سیاست ها و راهکارهای توسعه و رونق تولید در استان...