کارشناسان پژوهشی


کارشناسان پژوهشی

کارشناس ارشد پژوهشی

مهندس محسن پیرامی

سمت: معاون مدیر امور پژوهشی

تحصیلات: کارشناس ارشد ریاضی کاربردی - رمز

 

تلفن: 31136990
پست الکترونیک: mohsen7681@hotmail.com

 


کارشناس ارشد پژوهشی

 مهندس سحر موسوی

سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- کسب و کار الکترونیک

 

تلفن: 31136239
پست الکترونیک: s_moosavi@hamoon.usb.ac.ir

 


کارشناس ارشد پژوهشی

 مهندس ملیحه سروش

سمت: کارشناس امور پژوهشی

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 

تلفن: 31136239
پست الکترونیک: maliheh.sorosh@gmail.com

 


کارشناس ارشد پژوهشی

 مهندس طیبه سرگزی مقدم

سمت: کارشناس امور پژوهشی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم کامپیوتر-محاسبات علمی

 

تلفن: 31136239
پست الکترونیک: sargazi@staff.usb.ac.ir

 


کارشناس ارشد پژوهشی

 مهندس ابراهیم شهریاری

سمت: کارشناس چاپ و نشر

تحصیلات: کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

 

تلفن: 31136239
پست الکترونیک: #@staff.usb.ac.ir

 


شرح وظايف :

 

ارزیابی مقالات ثبت شده در سامانه پژوهشی

گزارش گیری از پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارشات مربوطه

انجام امور مربوط به آموزش اساتید و کارکنان دانشگاه جهت آشنایی بیشتر با فعالیتهای پژوهشی

هماهنگی جهت برگزاری جلسات و ارسال نامه های مربوط به داوری کتب و غیره و پیگیری آنها

تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی

انجام امور مربوط به سامانه پژوهشی و بروزرسانی آن

درج آخرین اطلاعیه ها و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی بر روی وب سایت پژوهشی

هماهنگی جهت برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه

بررسی مدارک ارسالی جهت شرکت اساتید در همایش های داخلی و خارجی، داوری کتاب

بررسی مقالات معتبر جهت پرداخت تشویق مقالات

بررسی مدارک جهت قرارداد طرح های پژوهشی و عقد قرارداد

سایر امور محوله ازطرف مدیر امور پژوهشی دانشگاه

گزارش گیری از مقالات ، کتب چاپ شده، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی