معاونت بانوان


معاونت ورزش بانوان

مرکز مشاوره خواهران دانشجو توسط یکی از متخصصین خانم بصورت رایگان در اداره تربیت بدنی راه اندازی شد .

زمان : هر هفته شنبه و دوشنبه از ساعت 13-10

مکان : اتاق تندرستی مجموعه ورزشی 22 بهمن

=======================================================================

جشنواره ورزش همگانی خواهران با مسابقه دوومینو ( به یاد مردم زلزله زده کرمانشاه ) برگزار شد .