پذیرش بدون آزمون دکتری در سایر دانشگاه ها

فراخوان های داخلی

 

 

 

 

 

فراخوان های خارجی

 

           بورسيه تحصيلي دولت مجارستان

                 لینک بورس دانشگاه مجارستان:                      https: / / stipendiumhungaricum.huapply

                لینک ثبت نام اولیه بورس دانشگاه مجارستان:      https://apply.stipendiumhungaricum.hu 

                فرم شماره 1 مورد نیاز جهت بورس :                                                   Form1

بازه زمانی: لغایت 26/‏10/‏۹۹ یا 15/01/2021 یا 15 ژانویه 2021

 

فراخوان های پسا دکتری

فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری مشترک دانشگاه خلیخ فارس و کاستلو پرتغال

اطلاعات مورد نیاز