# فایل تعداد دانلود
1 راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (ویژه دانشجویان) 269
2 راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (ویژه دانشگاهها) 52
3 دستورالعمل شناسايي و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه و نحوه تخصيص اعتبارات 132
4 آیین نامه ها و ضوابط بنیاد ملی نخبگان 65
5 جدول امتياز حاصل از فعاليت هاي نخبگاني 50
6 شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 29
7 ویژگی هاي جایزه هاي تحصیلی دورة دکتري تخصصی 46
8 ویژگی هاي جایز ه هاي تحصیلی دورة کارشناسی ارشد 86
9 ویژگی هاي جایزه هاي تحصیلی دورة کارشناسی 58
10 اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 146
11 آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد 277
12 آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري 120
13 آيين نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد 79
14 آیین نامه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی برای ورود به دوره دکتری 12
15 برخی مقرراتی که دانشجوی استعداد درخشان باید بداند 123
16 دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه 24
17 آیین نامه امکان گذراندن درسهای اضافی برای دانشجویان دارای استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد 35
18 آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز 28
19 آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز 42
20 دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی و بین المللی 7
21 آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دوره های آموزش عالی 9
22 آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی 31
23 حداقل شرايط فارغ‌التحصيلان رتبه اول داخل كشور 65
24 دستورالعمل ارائه تسهیلات خدمات نظام وظیفه به نخبگان و استعدادهای برتر 21
25 دستورالعمل حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر: اعطای جوایز علمی به دانشجویان مقطع کارشناسی 26