خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان


اداره خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان

اهم فعاليتهاي اداره خدمات ماشینی و سیستم جامع گلستان:

  • پشتیبانی ادارات پذیرش، خدمات آموزشی و دانش آموختگان در امور ثبت نام، درخواست‌های آموزشی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان
  • ایجاد و اصلاح اطلاعات کاربران (دانشجویان، اساتید و کارکنان) و نظارت بر عملکرد آنها
  • پشتیبانی سیستم جامع گلستان در کلیه امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، ارزشیابی، مالی  و غیره
  • رابط دانشگاه با سازمان سنجش برای دریافت اطلاعات دانشجویان جدید و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سامانه میهمانی و انتقال دانشجو و موسسه آماری وزارتخانه برای ارزشیابی دانشگاه
  • تأیید نهایی نمرات دانشجویان دانشگاه
  • تهیه نسخه پشتیبان از سیستم