اداره پذیرش، ثبت نام و امتحانات


اداره پذیرش ، ثبت نام و امتحانات

اهم فعاليتهاي اداره پذیرش و ثبت نام و امتحانات:

 • تمهیدات قبل از پذیرش (درخواست و خريد وسايل مورد نياز ، چاپ فرم ها و پوشه ها ي ثبت نامي
 • مراجعه حضوري دانشجویان به اداره ثبت نام و تحویل مدارک جهت پذیرش نهایی در سيستم گلستان
 • استخراج و درج اطلاعات دانشجويي تاييديه هاي تحصيلي مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي واصله از آموزش و پرورش
 • انطباق مندرجات تاییدیه تحصیلی مدرك دیپلم وپیش دانشگاهی با مدارک تحصیلی دانشجويان
 • انطباق سوابق تحصیلی ۱۰درس کتبی نهایی متوسطه با نمرات مندرج در پرتال واصله از سازمان سنجش
 • وارد كردن اطلاعات پرسنلي ، تحصیلی دیپلم وپیش دانشگاهی و دانشجويي دانشجویان مهمان بدو ورود از سامانه وزارت علوم یا کمیسیون موارد خاص ودانشجویان تغییر رشته توام با انتقال يافته به این دانشگاه از سراسر کشور در سيستم گلستان ،پذيرش نهايي آنها در سيستم گلستان و تشكيل پرونده دانشجويي جهت آنان
 • انطباق دستورالعملهای سازمان سنجش با مدارک تحصیلی دانشجویان ( تطبيق معدل كتبي نهايي،مشخصات سجلي،سهميه مناطق ۱ يا ۲ يا۳ و.... از پرتال با مدارك ارايه شده دیپلم وپیش دانشگاهی و كپي شناسنامه توسط دانشجو )
 • پرینت فایل اطلاعات قبولین در پرتال واصله از سازمان سنجش و درج پرونده دانشجويي و انطباق آنها با مدارک تحصیلی و سجلی
 • پذیرش رشته های نیمه متمرکز دانشگاه دانشجو ومكاتبات با رشته قبولي متمركز قبلي آنها در خصوص استعلام از وضعيت نظام وظيفه ،ميزان استفاده از آموزش رايگان ، ريز نمرات گذرانده و درخواست مدارك آنان
 • اقدام به نامه های سازمان سنجش، سازمان امور دانشجویان داخل و مکاتبات متعدد با دانشگاه های سراسر کشور در این خصوص (انتقال ،تغییر رشته ، مهمان ،پذیرش اولویت بعدی دانشجویان ، فرزندان اعضاي محترم هيات علمي فرزندان معزز شاهد و ایثارگر)
 • کنترل وتطبیق نمرات با سیستم گلستان و بایگانی آنها
 • ارسال مدارك وپرونده دانشجويي دانشجويان انتقالي بدو ورود از اين دانشگاه به دانشگاه هاي مقصد