پیمانکاران

پیمانکاران و مشاغل آزاد

کلیه افرادی که بصورت پیمانکار یا مشاغل آزاد با دانشگاه قرارداد بسته و یا همکاری دارند لازم است با در دست داشتن مدارک ذیل به این اداره کل مراجعه نمایند.

۱. یک قطعه عکس تمام رخ، پشت زمینه سفید تبصره: عکس دریافتی بدون روتوش و با رعایت شئونات اسلامی تهیه شده باشد.

۲. کپی از تمامی صفحات شناسنامه

۳. کپی کارت ملّی

۴. تکمیل تعرفه تک‏برگی پرسنلی مربوط به مدیرعامل شرکت پیمانکار در محل این اداره کل. ۵. ارائه اطلاعات نیروهای زیرمجموعه

مجوز تردد خودرو

مجوز تردد خودرو فقط برای مدیرعامل و کارپرداز شرکت پیمانکار صادر می‏گردد.

این افراد با تهیه مدارک ذیل به اداره حفاظت فیزیکی مراجعه نمایند.

  • اخذ معرفی نامه از معاونت محترم طرح و توسعه دانشگاه
  • کپی گواهینامه
  • کپی کارت خودرو (هر دو طرف)
  • یک قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ با پشت زمینه سفید
توجه:
  • سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت می‏باشد.
  • تردد با خودرو در سطح دانشگاه بمنظور انجام امور شخصی ممنوع می‏باشد. این مجوز فقط جهت تردد تا پارکینگ صادر شده است.