دانشجویان

مراحل صدور کارت دانشجو

۱- دانشجویان بعد از تکمیل مراحل ثبت نام در اداره کل محترم آموزش یا تحصیلات تکمیلی همراه با کارت دانشجویی موقت، به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.

۲- دانشجویان در موقع تسویه حساب یا انصراف، کارت خود را به گروه‏های آموزشی مربوطه تحویل نمایند.

مراحل صدور کارت شناسایی المثنی

۱- در اولین فرصت مراتب مفقودی یا سرقت کارت خود را به واحد صدور کارت اعلام و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.

۲-با راهنمایی کارشناس واحد صدور کارت نسبت به درج آگهی مبنی بر مفقودی کارت دانشجویی در روزنامه‏های معتبر و رسمی کشور اقدام و پس از آن به همراه یک نسخه از آگهی مجدداً به واحد صدور کارت مراجعه نمایند.

۳- در صورتی که کارت مفقود شده پیدا نشد. مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ريال جریمه توسط دانشجو به شماره حساب ۲۱۷۷۳۶۲۶۰۴۰۰۴ (بانک ملی شعبه دانشگاه به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه) واریز و رسید آن را به واحد صدور کارت تحویل نمایند.

توجه:
  • شناسه واریزی برای دانشجویان کارشناسی ۰۰۱۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳
  • شناسه واریزی برای تحصیلات تکمیلی و پردیس ۰۰۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳

مجوز تردد خودرو

مجوز تردد خودرو فقط برای دانشجویان متاهل ساکن در خوابگاه‏های داخل دانشگاه صادر می‏گردد.

این دانشجویان به همراه مدارک ذیل به اداره حفاظت فیزیکی مراجعه نمایند.

  • اخذ معرفی نامه از مدیریت محترم امور دانشجویی
  • کپی کارت دانشجویی
  • کپی گواهینامه
  • کپی کارت خودرو (هر دو طرف)
  • یک قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ با پشت زمینه سفید
توجه:
  • سرعت مجاز در سطح دانشگاه حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت می‏باشد
  • تردد با خودرو در سطح دانشگاه بمنظور انجام امور شخصی ممنوع می‏باشد. این مجوز فقط جهت تردد تا پارکینگ صادر شده است.
  • موارد درج شده در پشت کارت تردد مطالعه و رعایت گردد.