اطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم صهبا حسینی نیا به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی سرکار خانم صهبا حسینی نیا به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: مقایسه زیبایی شناسی آثار نقاشی اصلی با جعلی (از منظر مخاطب) سخنران: سرکار خانم صهبا حسینی نیا چهارشنبه 19 آذر ساعت 19 الی 21 لینک شرکت: ...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه فرش دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: نشست تخصصی طراحی فرش (ایده تا عمل) سخنران: جناب دکتر شهربابکی و جناب آقای زارعی  چهارشنبه 19 آذر ساعت17الی 19 لینک شرکت: /http://web...
برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

برگزاری جلسه سخنرانی جناب دکتر محمد خزایی به مناسبت پنجمین روز از هفته پژوهش

گروه پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می کند: موضوع: بیان نمادین هنر ایران سخنران: جناب دکتر محمد خزایی چهارشنبه 19 آذر ساعت11 الی 13 لینک شرکت: /http://webinar2.usb.ac.ir/art