DocumentsUSB

اخبار

حضور دکتر عبدالرسول حسنی فر رئیس مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه در جلسه شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری

حضور دکتر عبدالرسول حسنی فر رئیس مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه در جلسه شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری

با توجه به اهمیت برگزاری کرسی های ترویجی در دانشگاه دکتر عبدالرسول حسنی فر رئیس مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه روز یکشنبه مورخ 22/7/97 در جلسه شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری حضور یافت. گفتنی است برگزاری کرس...
گزارش تصویری از بازدید دکتر عبدالرضا صمیمی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دانشکده هنر و معماری

گزارش تصویری از بازدید دکتر عبدالرضا صمیمی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دانشکده هنر و معماری

دکتر عبدالرضا صمیمی معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۹۷ از دانشکده هنر و معماری بازدید نمودند. گفتنی است ایشان در جلسه شورای آموزشی دانشکده هنر و معماری حضور یافتند.
کسب مقام سومی رویداد نوگام صنایع خلاق توسط دانشجویان دانشکده هنر و معماری

کسب مقام سومی رویداد نوگام صنایع خلاق توسط دانشجویان دانشکده هنر و معماری

در اولین رویداد نوگام صنایع خلاق که از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ مهرماه ۹۷ در محل پارک علم و فناوری استان برگزار شد دانشجویان دانشکده هنر و معماری در قالب تیم " قلم بلوچی" به مقام سومی این رویداد دست یافتند. اعضای تیم " ...