کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد

مهندسی مخابرات (گرایش میدان و موج)   

توضیحات : مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان به بررسی انتقال امواج در محیط های مختلف طراحی آنتن ها، طراحی مدارات مایکروویو رادار، محافظت ها و خطرات الکترومغناطیسی و مانند این می پردازد.

سال ایجاد : ۱۳۸۵

 

مهندسی مخابرات ( گرایش سیستم)   

توضیحات :

مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم به بررسی مواردی همچون فشرده سازی اطلاعات، نحوه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات مدوله سازی اطلاعات رمزگذاری تشخیص خطا و مانند این می پردازد.

سال ایجاد : ۱۳۸۹