دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار


معرفی

 

دانشکده علوم زیست محیطی و کشاورزی پایدار در راستای مأموریت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در منطقه جنوب شرق کشور با هدف برنامه ریزی مستمر، واقع بینانه و مبتنی بر امکانات، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان، درصدد است ضمن تربیت دانشجویان کارآفرین، خلاق و توانمند، ارتباطی مستمر با جامعه ایجاد نماید.

در این راستا این دانشکده سعی دارد تا با ایجاد و تعریف رشته گرایش های میان رشته ای بین علوم مختلف زیستی، منابع طبیعی و محیطی، نیاز جامعه را به پژوهش و نیز نیروی انسانی متخصص مرتفع سازد. بر این اساس در سال 1395 این دانشکده با سه گروه آموزشی: کار آفرینی در کشاورزی، مهندسی طراحی فضای سبز و اقتصاد کشاورزی تأسیس گردید.

در حال حاضر این دانشکده با تعداد 12 عضو هیأت علمی تمام وقت و بیش از 170 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی مهندسی فضای سبز، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی در مسیر توسعه و اشتغال زایی در حال فعالیت می باشد.