اخبار


اخبار

دفاع از رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

در ساعت 4 بعد ازظهر روز 97/2/16 جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای مجتبی روستا در تالار وحدت به صورت ویدئو کنفرانس با حضور هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تالار وحدت برگزار گردید

بازدید تعدادی از فرماندهان ارتش از دانشکده جغرافیا

در مورخ 97/2/17 تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از سایت دانشگاه و دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی بازدید نمودند. همچنین در جلسه ای نیز با حضور تعدادی از اساتید دانشکده جغرافیا...

انتخاب رئیس جدید دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

در انتخابات روز یکشنبه مورخ 97/02/02 که در محل تالار وحدت دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برگزار گردید آقای دکتر حسین یغفوری به عنوان رئیس دانشکده جغرافیا انتخاب و دکتر حسین نگارش بازنشست گردیدند.