اخبار


اخبار

دفاع از رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دفاع از رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

09 خرداد 1397

در ساعت 4 بعد ازظهر روز 97/2/16 جلسه دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای مجتبی روستا در تالار وحدت به صورت ویدئو ...

بازدید تعدادی از فرماندهان ارتش از دانشکده جغرافیا

بازدید تعدادی از فرماندهان ارتش از دانشکده جغرافیا

09 خرداد 1397

در مورخ 97/2/17 تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از سایت دانشگاه ...

انتخاب رئیس جدید دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

انتخاب رئیس جدید دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

06 خرداد 1397

در انتخابات روز یکشنبه مورخ 97/02/02 که در محل تالار وحدت دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برگزار گردید آقا...

Enter Title

انتخاب رئیس جدید دانشکده

در انتخابات روز یکشنبه مورخ 97/02/02 که در محل تالار وحدت دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی برگزار گردید آقای دکتر حسین یغفوری به عنوان رئیس دانشکده جغرافیا انتخاب و دکتر حسین نگارش بازنشست گردیدند.

 

بازدید 20 نفر از فرماندهان ارتش از دانشگاه

در مورخ 17/2/97 تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از سایت دانشگاه و دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی بازدید نموده و همچنین در جلسه ای نیز با حضور تعدادی از اساتید دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی در تالار وحدت شرکت نموده اند که آقای دکتر صمد فتوحی پیرامون فرصت ها و تهدیدهای استان مطالبی را ارائه نمودند و در پایان نیز در خصوص مسایل استان بحث و تبادل نظر گردید

 

دفاع دانشجوی دکتری در رشته برنامه ریزی شهری

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در ساعت 4 بعد ازظهر روز 97/2/16 توسط آقای مجتبی روستا به صورت ویدئو کنفرانس با حضور هیأت داوران و اساتید راهنما و مشاور و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تالار وحدت برگزار گردید.