دانشکده ادبیات و علوم انسانیاخبار

برگزاری جلسه «دفاعیه پایان نامه دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری جلسه «دفاعیه پایان نامه دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

22 دی 1398

جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری آقای محمد رضا عبدی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با راهنمایی جناب آقای دکتر مح...

برگزاری

برگزاری "اردوی زاهدان گردی دانشجویان خارجی" دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری شهرداری زاهدان

07 دی 1398

اردوی " زاهدان گردی دانشجویان خارجی " دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری شهرداری زاهدان در روز چ...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " پژوهش های میان رشته ای تحلیل گفتمان " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

26 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان" پژوهش های میان رشته ای تحلیل گفتمان" توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و سرکار خا...