دانشکده ادبیات و علوم انسانیاطلاعیه های مهم

اخبار

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " بایدها و نبایدها ی اقامت گاههای بوم گردی " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

18 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان " بایدها و نبایدهای اقامت گاههای بوم گردی " توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و سرکار...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " زبان شناسی نقش گرا " در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

18 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان"زبان شناسی نقش گرا " توسط جناب آقای دکتر عباسعلی آهنگر و سرکار خانم دکتر نازنین ره...

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه " پوریم جنجالی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

18 آذر 1398

کارگاهی تحت عنوان"پوریم جنجالی" توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و سرکار خانم زینب میرشکار در تاریخ 17...