دوره های تحصیلی مشترک


دوره های تحصیلی مشترک

  • اقدام به راه اندازي دوره دكتري مشترك زمين شناسي با دانشگاه پيشاور پاكستان
  • دوره دكتري مشترك آمار با دانشگاه لاهور پاكستان كه در حال بررسي مي باشد
  • دوره دكتري مشترك زبان شناسي با دانشگاه اپسالاي سوئد (در دست اجرا)